Diplomerad Fotvårdare 100 timmar 20.000:-
Medicinsk Fotterapeut 700 timmar 50.000:- (31/8-21 55.000:-)

Friskvårdsmassör 80 timmar 15.000:-